Състав на ССИ

Байко Байков – Геолого-географски факултет

Димитър Биров – Факултет по математика и информатика

Живко Георгиев – Философски факултет

Ивайло Найденов – Богословски факултет

Иван Колев  – Философски факултет – Председател на ССИ

Моис Файон – Философски факултет

Стефан Попов – Философски факултет

Тодор Ялъмов – Стопански факултет

Християн Таков – Юридически факултет

Advertisements
Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
%d bloggers like this: